Lior Abu & co. Law Office

ליאור אבו ושות' - משרד עו"ד

דרך העצמאות 51, חיפה 3303326 טל': 04-8674237 פקס: 04-8644142 דוא"ל: liorabu@labor-law.co.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ייצוג ארגוני עובדים

משרדנו מייצג  את ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה.
אנו עוסקים בייצוג ארגוני העובדים בכל התחומים הנדרשים הן במישור הפרט והן במישור
הקיבוצי, לרבות ניהול מו"מ בדבר הסכם קיבוצי וייצוג  בסכסוכים קיבוציים בבתי הדין לעבודה.
הייצוג הניתן הינו בבתי הדין לעבודה ובמידת הצורך גם בהליכים חוץ משפטיים, כגון הליכי
בוררות, ועדות פריטטיות או גישור.