Lior Abu & co. Law Office

ליאור אבו ושות' - משרד עו"ד

דרך העצמאות 51, חיפה 3303326 טל': 04-8674237 פקס: 04-8644142 דוא"ל: liorabu@labor-law.co.il

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ייצוג מעסיקים

משרדנו עובד עם מספר חברות בתחומים שונים, אנו מספקים שירותים שונים בהתאם
לדרישות המעסיק החל מבדיקה כי החברה מקיימת את כל הנדרש ממנה ע"פי החוק
במיוחד לאור השינויים האחרונים והדרישות המוטלות כיום על מעסיקים, עבור בייצוג המעסיק
בייעוץ שוטף לגבי חוזי עבודה, שאלות והכנת חוות דעת משפטיות ובמקרה הצורך ליווי המעסיק
במקרה יש צורך בפיטורי עובד, לרבות, מתן ייעוץ משפטי בדבר אופן עריכת השימוע כנדרש ע"פי
דין, בדיקת הסכומים אותם יש לשלם לעובד לאחר סיום העבודה.
משרדנו מטפל גם במקרים בהם הוגשה תביעה כנגד המעביד או בהם המעביד מעוניין לתבוע את
העובד, למשל בגין הוצאת לשון הרע וכד'.
כמו כן,  אנו עוסקים בתחומי משפט העבודה הקיבוצי, לרבות ניהול מו"מ בדבר הסכם קיבוצי
וייצוג בסכסוכים קיבוציים בבתי הדין לעבודה.
הייצוג הניתן הינו בבתי הדין לעבודה ובמידת הצורך גם בהליכים חוץ משפטיים, כגון הלכי
בוררות  או גישור.